<div align="center"> <h1>Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego</h1> <h3>Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego</h3> <p>sokół, towarzystwo, gimnastyczne, związek, towarzystw, gimnastycznych</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.glowy.bydgoszcz.pl/cinsp/" rel="nofollow">http://www.glowy.bydgoszcz.pl/cinsp/</a></p> </div>